Služby

Organizujeme charitatívne zbierky, záujmové krúžky pre deti i dospelých, výlety, poskytujeme poradenstvo... Tento zotnam činností tvorí len zlomok našej pôsobnosti. Naše zameranie je veľmi všestranné. Veríme, že budete s ponukou našich služieb spokojní. Akékoľvek pripomienky samozrejme uvítame. Pre viac informácií nás navštívte osobne, alebo kontaktujte na vyššie uvedenom telefónnom čísle.


Krúžky pre deti a dospelých

Pre širokú verejnosť každoročne organizujeme výlety a ponúkame možnosť navštevovať rôzne krúžky pre deti, aj pre rodičov. Výlety sa spravidla realizujú v okolí nášho mesta a sú určené pre deti, prípadne aj rodičov. Zameranie našich krúžkov určite uspokojí dopyt návštevníkov.

Dobrovoľníctvo

Máte chuť pomáhať? Staňte sa jedným z našich dobrovoľníkov. Pomáhať môžete v mnohých formách. Neustále hľadáme lektorov záujmových krúžkov pre rodičov a deti. Ak ste časovo zaneprázdnení a napriek tomu chcete pomáhať našej organizácii, môžete nás podporiť finančným príspevkom, ktorého výška je len na Vašom uvážení.